EuroParcs IJsselmeer (voormalig bungalowpark Zuiderzee)

21 januari 2024 - Lezing: ‘Houden we droge voeten in West-Friesland?’

In de omgeving
-
 

Waterschappen
Sinds ons land bewoond is, streden en strijden de bewoners om land te winnen, te
behouden en te beschermen. Ongeveer duizend jaar geleden teisterden zware stormen
Noord-Holland en verdween veel land in het water. Zo ontstonden de Zuiderzee en de grote meren in de regio. De eerste bewoners moesten hun woongebied dan ook beschermen en de eerste dijken en dammen werden aangelegd. Voor het beheer van de dijken en dammen werden rond 1200 al speciale instanties opgericht, de waterschappen.

Waterbeheer
Het waterbeheer is een ingenieus systeem van dijken, sluizen en gemalen. Zonder dijken en duinen zou de helft van Nederland geen eens bestaan. Maar ons klimaat verandert en wordt steeds natter. De zeespiegel stijgt, terwijl delen van Nederland lager komen te liggen.

West-Friesland
Al eeuwenlang houden we West-Friesland droog met dijken, poldermolens en gemalen, zoals het stoomgemaal Vier Noorder Koggen. Maar gaat het ons ook lukken om met de verwachte zeespiegelstijging en klimaatverandering droge voeten te houden? Rob Veenman vertelt in deze lezing over het verleden, heden en toekomst van het waterbeheer en over de uitdagingen om West-Friesland ook voor onze kinderen en kleinkinderen bewoonbaar te houden.

 
 
Stoommachinemuseum